Ιματιοθήκη

  Η Ιματιοθήκη του Λυκείου αποτελεί ένα μικρό μουσείο, καμάρι και στολίδι της πόλης μας αφού αποτελείται από αυθεντικές φορεσιές και από πιστά αντίγραφα αυτών από την Ηπειρωτική αλλά και τη Νησιώτικη Ελλάδα.
  Με την αδιάκοπη επιμέλεια και κόπο της Εφορίας Εθνικών Ενδυμασιών, το Λύκειό μας, από την επανίδρυσή του μέχρι και σήμερα, έχει στη κατοχή του περισσότερες από 500 φορεσιές. Πρόκειται για ενδυμασίες γυναικείες, ανδρικές, εφηβικές και παιδικές, με τα εξαρτήματά τους που αντιπροσωπεύουν πολλά διαμερίσματα της πατρίδας μας και καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του σωματείου για τη συμμετοχή του σε ποικίλες εκδηλώσεις.
   Διαρκής στόχος
του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών παραμένει ο συνεχής εμπλουτισμός της Ιματιοθήκης μας με καινούριες φορεσιές αλλά και εξαρτήματα αυτών όπως λόγου χάριν κοσμήματα. Τελευταίο απόκτημα είναι 12 παιδικές γυναικείες φορεσιές «Τρίκερι» από το νομό Μαγνησίας.
  Σημαντική δράση της εφορίας της Ιματιοθήκης είναι η φροντίδα και συντήρηση των παραδοσιακών φορεσιών σε άριστη κατάσταση έτσι ώστε να μπορεί σε κάθε περίσταση να αναδειχθεί ο εθνικός μας πλούτος.
  Το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία γυναικείων, αντρικών και παιδικών φορεσειών που καλύπτουν περιοχές από την Στεριανή αλλά και την Νησιωτική Ελλάδα.
  Συγκεκριμένα, το Λύκειο διαθέτει γυναικείες αυθεντικές φορεσιές από τη Θράκη: Μεταξάς, Καβακλί, τη Μακεδονία: Φλώρινας, Ακρίτας, τη Θεσσαλία: Καραγκούνα Καρδίτσας, Καραγκούνα Τρικάλων, Σιγκούνια Αταλάντης  και τη Μαγνησία: Τρίκερι.
  Επίσης το Λύκειο Ελληνίδων διαθέτει πιστά αντίγραφα από τα Δωδεκάνησα: Έμπονα.
  Από ανδρικές αυθεντικές φορεσιές το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών διαθέτει Νησιώτικα Γιλέκα αντρών. Επίσης στην πλούσια ιματιοθήκη του υπάρχουν φορεσιές από το Μέτσοβο και Φέρμελες  φτιαγμένες από τον μοναδικό ελληνοράπτη Φάφαλη ο οποίος μαθήτευσε στους χώρους του Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών. Στην Ιματιαθήκη του Λυκείου υπάρχουν Φουστανέλες, Νησιώτικη βράκα - μαύρη και μπλε, Λήμνος, Μαύρα Μακεδονικά, Καρωτή Θράκης και Λευκά Μπουραζάνα Ηπείρου.
  Στην Ιματιοθήκη του διαθέτει και παιδικές φορεσιές. Από παιδικές φορεσιές για κορίτσια διαθέτει τη Μακεδονία: Φλώρινα, τη Θεσσαλία: Τρίκερι Μαγνησίας, τα Δωδεκάνησα: Έμπονα Ρόδου Λευκά, τη Στερεά Ελλάδα: Αττική και Δεσφίνα Φωκίδος,  τα Νησιά του Ιουνίου: Ζάκυνθο και Κέρκυρα.  Από παιδικές φορεσιές για αγόρια διαθέτει Ηπειρώτικη, Μαύρα Μακεδονικά, Νησιώτικη και Φουστανέλα.

  Στην Ιματιοθήκη του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών βρίσκονται οι παρακάτω παραδοσιακές φορεσιές από διάφορες φορεσιές της Ελλάδας με τα εξαρτήματά τους.

Γυναικείες και Ανδρικές Φορεσιές
Θ ρ ά κ η
Μεταξάδες Έβρου
Καβακλί Ανατολικής Ρωμυλίας
Μ α κ ε δ ο ν ί α
Ακρίτας Φλώρινα
Κρατερό Φλώρινας
Ρουμλούκι – Αλεξάνδρεια
Μακεδονία
Ή π ε ι ρ ο ς
Ζαγόρι
Σαρακατσάνα
Μέτσοβο (Ανδρική)
Θ ε σ σ α λ ί α
Καραγκούνα Καρδίτσας
Καραγκούνα Τρικάλων
Τρίκερι Μαγνησίας
Σ τ ε ρ ε ά  Ε λ λ ά δ α
Αταλάντη Φθιώτιδας ή Λιβανάτες
Δεσφίνα Φωκίδας
Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ς
Αμαλία
Μάνη
Τσολιάς
Ι ό ν ι α   Ν η σ ι ά
Λευκίμμη Κέρκυρας
Ν η σ ι ά   Α ι γ α ί ο υ
Βόρειο Αιγαίο
Λήμνος – η φορεσιά του Κεχαγιά
Σποράδες
Σκόπελος
Δωδεκάνησα
Έμπονα Ρόδου
Ανδρική Μπλε και Μαύρη Βράκα
Κ ρ ή τ η
Ανώγεια Κρήτης
Κρήτη ανδρών 
Παιδικές Φορεσιές για Κορίτσια και Αγόρια Φορεσιές
Μ α κ ε δ ο ν ί α
Κρατερό Φλώρινας (κορίτσια)
Μακεδονία (αγόρια)
Σ τ ε ρ ε ά  Ε λ λ ά δ α
Αττική (κορίτσια)
Δεσφίνα (κορίτσια)
Δ ω δ ε κ ά ν η σ α
Έμπονα Ρόδου (κορίτσια)
Νησιώτης (αγόρια)
Ή π ε ι ρ ο ς
Χωρικός Ιωαννίνων (αγόρια)
Ι ό ν ι α  Ν η σ ι ά
Λευκίμμη Κέρκυρας (κορίτσια)
Ζάκυνθος (κορίτσια)

Μικροί και Μεγάλοι, Αρχάριοι και προχωρημένοι που συμμετέχουν σε παραστάσεις και διάφορες εκδηλώσεις του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση από την χρήση των φορεσιών της ιματιοθήκης του Λυκείου.

Δωρεές

   Οι δωρεές ελληνικών αυθεντικών παραδοσιακών φορεσιών και πιστών αντιγράφων αυτών καθώς και λοιπών εξαρτημάτων τους, αποτελούν μια σημαντική πηγή πλουτισμού στη συλλογή της Ιματιοθήκης μας.
  Θεωρούμε χρέος μας σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε εκ βαθέως τους δωρητές των παραδοσιακών ενδυμασιών στο Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών.
• Ο Πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος έχει δωρίσει την γυναικεία φορεσιά του Ακρίτα Φλώρινας με όλα της τα εξαρτήματα.
• Η Πρώην Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών, Μαρία Τζίνη, έχει δωρίσει την αυθεντική φορεσιά της Κεφαλονιάς και πιστό αντίγραφο της φορεσιά της Αμαλίας.
• Η Πρώην Γραμματέας του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών, Λένα Βρή, κέντησε τα μαντήλια των ανδρών της φορεσιάς της Λήμνου.
• Το Μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών, Φανή Πανίτσα, κέντησε τα γιλέκα της γυναικείας φορεσιάς της Κέρκυρας.
• Οι κυρίες του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου κέντησαν τα εξαρτήματα της γυναικείας φορεσιάς της Αταλάντης Φθιώτιδας.
• Η φίλη του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών κα Χρυσή Γιαννακοπούλου δώρισε την αυθεντική φορεσιά της Σαρακατσάνας Θράκης.
• Η φίλη του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών κα Ζωή Χρυσανθοπούλου – Γιαννικοπούλου δώρισε το αυθεντικό γιλέκο της φορεσιάς της Δεσφίνας Φωκίδας.
• Η φίλη του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών κα Βάντα Γούδα  δώρισε το αυθεντικό σεγκούνι της φορεσιάς της Μετσόβου Ηπείρου.

  Επίσης πληθώρα ανεξάρτητων κομματιών όπως κεφαλόδεσμοι, κοσμήματα και ποδιές προέρχονται από δημιουργήματα κυριών.
  Όσο σημαντική για το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών είναι η εθελοντική εργασία, τόσο πολύτιμες είναι οι πολλές δωρεές, μεγάλες και μικρές, που έχει λάβει όλον αυτόν τον καιρό και εμπλουτίζουν την Ιματιοθήκη του. Συνοδοιπόροι στο στόχο του Λυκείου για τη διατήρηση και την εξέλιξη της παρακαταθήκης των προγόνων μας και την μεταλαμπάδευσή της στις νεότερες γενιές είναι οι δωρητές που το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών τους οφείλει θερμές ευχαριστίες.

Επικοινωνία

               

Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 32, 1ος όροφος
     (μεταξύ Μαιζώνος και Κορίνθου)
      Πάτρα - Αχαΐα ΤΚ: 26223
Τηλέφωνο/Φαξ: +302610220531
E-mail: lepatras@otenet.gr

Ωράριο Επικοινωνίας
Δευτέρα - Τετάρτη: 18:00-21:30
Τρίτη - Πέμπτη: 18:00-21:00
Παρασκευή: 17:30-21:00
Σάββατο: 10:00-12:00 και 17:00-21:00

Σάρωσε Εδώ

 

  ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΗΣ

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε καταχωρώντας το e-mail σας

Το Λύκειον των Ελληνίδων στις 5 Ηπείρους