Φωτογραφίες > Παραδοσιακό Τραγούδι >
2011-06-08: Εκδήλωση της Χορωδίας με θέμα Εκκλησιαστική Μουσική-Δημώδες Άσμα, Μωραϊτικο Δημοτικό Τραγούδι-Διακίδειος Σχολή