Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2016-06-17: «Χορεύουμε χωρίς Σύνορα» - Συνεργασία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Πλέγμα με το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών