Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μικρών >
2016-06-19: Καλοκαιρινή Εκδήλωση Παιδικών Ομάδων Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών