Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2016-04-23: Κάλαντα του Λαζάρου από τους μικρούς μαθητές του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών