Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μικρών >
2016-02-19: 40 Χρόνια Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών - Παιδική Παράσταση