Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2015-04-05: Συμμετοχή Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών στην Έξοδο του Μεσολογγίου