Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
1979-07 από 9 έως 15_Συμμετοχή του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών στο Πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Εθνικών Χορών που διοργάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών