Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μικρών >
2012-04-01: "Τα Πασχαλιάτικα: Από την Καθαρά Δευτέρα στην Κυριακή του Πάσχα" - Πασχαλιάτικη Εκδήλωση Παιδικών Ομάδων - Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών