Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μικρών >
2011-06-19: Καλοκαιρινή Εκδήλωση Παιδικών Ομάδων - Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών