Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μικρών >
2010-06-13: Καλοκαιρινή Εκδήλωση Παιδικών Ομάδων - Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών