Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2004-08-12: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων-Πεδίο του Άρεως