Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2005-08-31: Συμμετοχή παιδικών ομάδων στην Πολιτεία Παιδιών στο Ρίο