Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2006-08-30: Συμμετοχή παιδικών ομάδων στην Πολιτεία Παιδιών στο Ρίο