Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2003-03-25: Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Πατρών για την 25η Μαρτίου