Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2007-05-03: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Προαγωγής Υγείας-Πλατεία Γεωργίου