Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2001-05-30: Συμμετοχή του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών σε Εκδήλωση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Achaia Clauss