Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2008-03-16: Εκδήλωση Λυκείου Ελληνίδων Πατρών για τη Μέρα της Γυναίκας-Ξενοδοχείο "Αστέρας"