Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2009-05-10: Συμμετοχή στα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου Νιφορεϊκων