Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2011-05-07: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου "Ειρήνης & Φιλίας"- Τα Μυροφόρεια