Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2011-12-10: Συμμετοχή στη τελετή του 7ου συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας Δυτικής Ελλάδας-Ξενοδοχείο "Porto Rio"