Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2013-09-04: Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου Πατρών στη μνήμη του Καθηγητή Παναγιώτη Σιαφαρίκα