Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
2013-01-04 εως 06: Εκδρομή στην Καστοριά, στο χωριό Μελάς, στις Πρέσπες και στο Δεσπιλιό.