Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
1998-03-29: Παρουσίαση Φορεσιών στην Αίθουσα Ερμής