Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
1997-03-24: Συμμετοχή σε Εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πατρών