Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
1995-11-24: Συμμετοχή σε Εκδήλωση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κέντρο Καβούρι