Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
1989-02-15: Παρουσίαση Ελληνικών Φορεσιών στην Αίθουσα Ερμής