Φωτογραφίες > Διάφορες Εκδηλώσεις >
1998-03-29: Παρουσίαση Ελληνικών Παραδοσιακών Φορεσιών στον Ερμή