Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μικρών >
2006-07-10: Καλοκαιρινή Εκδήλωση Παιδικών Ομάδων - Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών