Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μικρών >
1995-06-22: Καλοκαιρινή Εκδήλωση Παιδικών Ομάδων - Λαϊκό Θέατρο