Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μικρών >
1988-06: Καλοκαιρινή Εκδήλωση Παιδικών Ομάδων - Λαϊκό Θέατρο