Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μικρών >
1987-06: Καλοκαιρινή Εκδήλωση Παιδικών Ομάδων - Λαϊκό Θέατρο