Νέα > Φοιτητικά Χορευτικά Τμήματα στο Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών.

Το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών έχει δημιουργήσει τμήματα αποκλειστικά για τους Φοιτητές μας.

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 8:00 έως και τις 9:00μμ θα διδάσκονται χοροί από κάθε τόπο που έζησαν και ανέπτυξαν πολιτισμό, ήθη και έθιμα οι Έλληνες. 

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας (τηλ. 2610220531) για να ενημερωθείτε για τα νέα οικονομικά φοιτητικά πακέτα καθώς και για επιπλέον πληροφορίες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: http://www.lepatras.gr/