Νέα > Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών για τη χρονιά 2018-2019.


Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών για τη χρονιά 2018-2019.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Λυκείου
για να ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.