Βιβλιοθήκη > Βιβλία

Το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών συνεργάστηκε με την Βιβλιοθηκονόμο Γωγώ Βασιλείου, που συνέβαλε καθοριστικά με τις εξειδικευμένες γνώσεις της και την εμπειρία της στην καταγραφή και καταχώρηση των Βιβλίων και Λοιπού Έντυπου Υλικού που διέθετε το Λύκειο στην Βιβλιοθήκη του.
Την ευχαριστούμε θερμά για την εθελοντική της προσφορά και τη στήριξη του έργου του Λυκείου.