Νέα > Λαογραφική Συνάντηση Μαρτίου για τα μέλη και τους μαθητές του ΛτΕ

Το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών καλεί τα μέλη και τους μαθητές στη λαογραφική συνάντηση Μαρτίου τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, ώρα 8.30μ.μ. στην αίθουσα του Λυκείου με εισηγητή τον λαογράφο Θάνο Κώτση. Η συνάντηση μας θα έχει ως θέμα: Ανασυγκροτώντας την τοπικότητα: Ο χορός ανάμεσα στην επιτέλεση και την αναβίωση. Στην ενότητα αυτή, ως κύρια προβληματική αναδεικνύεται η ταυτότητα του χορού και η διαπραγμάτευση της τοπικότητας, μέσα απ’ την επιτέλεση και τις σχέσεις εξουσίας που παράγει και αναπαράγει ο χορός ως «γεγονός». Μέσα από την προβολή ντοκιμαντέρ για την περιοχή του Έβρου, θα γίνει μια προσπάθεια ανάδυσης του πλαισίου, όπου ο χορός αναδεικνύεται ως βιωμένη εμπειρία με ηγεμονικούς όρους από τα πάνω και η τοπικότητα καλείται να ενταχθεί στο πλαίσιο κυρίαρχων αφηγημάτων. Έτσι ο χορός καλείται να μετατραπεί από συλλογική έκφραση της τοπικής ταυτότητας και μορφή διασκέδασης, σε γίγνεσθαι στρατευμένο στην αναβίωση του παρελθόντος στο παρόν με όρους πολιτικούς. Παράλληλα αναδεικνύονται έμφυλα στερεότυπα κυρίαρχα στην κοινότητα, διαπροσωπικές σχέσεις που έρχονται σε προστριβές, αναδεικνύοντας ρωγμές της ταυτότητας και δομές εξουσίας, καθώς η κοινότητα καλείται να ανασυγκροτήσει την τοπικότητα της συμβολικά μέσα απ’ τον χορό και το τραγούδι.