Νέα > Λαογραφική Συνάντηση Ιανουαρίου για τα μέλη και τους μαθητές του ΛτΕ

Το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών καλεί τα μέλη και τους μαθητές στην 3η λαογραφική συνάντηση τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, ώρα 7.00μ.μ. στην αίθουσα του Λυκείου με εισηγητή τον λαογράφο Θάνο Κώτση.Η τρίτη μας συνάντηση θα έχει ως θέμα: Δημοτικό τραγούδι και εθνογραφική έρευνα: Απ’ την επιτέλεση, στην δισκογραφία.Το δημοτικό τραγούδι κατείχε κεντρική θέση στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των πρώτων λαογράφων, απ’ την απαρχή της λαογραφικής επιστήμης στην Ελλάδα. Παρά ταύτα οι πρώτοι Έλληνες λαογράφοι το αντιμετώπισαν μονοδιάστατα ως ποιητικό κείμενο, ενταγμένο στα «μνημεία του λόγου», παραβλέποντας τις μουσικές και χορευτικές νόρμες, αλλά και τα κοινωνικοπολιτισμικά του πλαίσια. Στην λαογραφική συνάντηση Ιανουαρίου, θα εξεταστεί το δημοτικό τραγούδι ολιστικά, μελετώντας όχι απλά το τραγούδι ως ποιητικό κείμενο, αλλά δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην κοινότητα που το δημιουργεί και το αναπαράγει. Θα γίνει λόγος για την κοινωνική του λειτουργία και την εθιμική του ένταξη στις διάφορες πτυχές της καθημερινότητας, θα μελετηθεί η εξέλιξη του απ’ την παραδοσιακή κοινωνία στην νεοτερικότητα και ταυτόχρονα θα αποτυπωθούν τα πολιτισμικά συμφραζόμενα και το πλαίσιο της επιτέλεσης του, παράλληλα με τον χορό και την τελετουργία. Κλείνοντας, θα γίνει αναφορά στην σύγχρονη μεθοδολογία της εθνογραφικής έρευνα για την καταγραφή δημοτικών τραγουδιών καθώς και στις πολιτικές χρήσης του δημοτικού τραγουδιού στο δημόσιο λόγο, αλλά και στις κατά καιρούς εκδόσεις ψηφιακών δίσκων και συλλογών.