Νέα > Νέο Διοικητικό Συμβούλιου στο Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 8ης Οκτωβρίου 2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 11η Οκτωβρίου 2017, είναι το εξής:

Πρόεδρος: Κατερίνα Πολυκρέτη
Αντιπρόεδρος Α’: Ράνια Χριστιά
Αντιπρόεδρος Β’: Ηλέκτρα Νικολαροπούλου

Γενική Γραμματέας: Σοφία Διαμαντοπούλου
Ειδική Γραμματέας: Νεκταρία Μπονάτσου

Γενική Ταμίας: Ειρήνη Σιμώνη
Έφορος Οικονομικών: Έφη Σπυροπούλου

Έφορος Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου: Κατερίνα Πολυκρέτη
  Συνέφοροι: Χαρά Κωνσταντινοπούλου, Μάγδα Μαργαζά, Αργυρή Ελμαλόγλου

Έφορος Εθνικών Χορών: Εύη Σπηλιωτοπούλου

Έφορος Εθνικών Ενδυμασιών: Αργυρή Ελμαλόγλου
   Συνέφορος: Ηλέκτρα Νικολαροπούλου

Έφορος Καλλιτεχνικού Τμήματος: Ειρήνη Σιμώνη

Έφορος τύπου, εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων: Μάγδα Μαργαζά
   Συνέφοροι: Εύη Σπηλιωτοπούλου, Σοφία Διαμαντοπούλου

Έφορος Εορτών & Δεξιώσεων: Χαρά Κωνσταντινοπούλου

Μέλη: Λουκία Σκοτσιμάρα, Κατερίνα Διαμαντοπούλου