Νέα > ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

                   
                                                                                   
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

   Σύμφωνα με το καταστατικό του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών, καλούνται  όλα τα τακτικά μέλη του που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Λυκείου (Σατωβριάνδου 32, 1ος όροφος), την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 και ώρα  5.00μ.μ  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

1)    Εκλογή προέδρου και γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης
2)    Έκθεση πεπραγμένων απερχόμενου ΔΣ.
3)    Απολογισμός εσόδων και εξόδων περιόδου Ιανουαρίου 2017 έως Σεπτεμβρίου 2017.
4)    Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
5)    Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της     Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
6)    Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
7)    Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ, εξελεγκτικής επιτροπής και αναπληρωτών μελών εξελεγκτικής επιτροπής.

   Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, την ίδια ώρα  5.00μ.μ., στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, άνευ νέας προσκλήσεως και η οποία θα θεωρηθεί απαρτία με όσα θα είναι τα παρόντα μέλη.

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες που επιθυμούν να είναι υποψήφιες για τα ανωτέρω όργανα να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους με γραπτή αίτηση τους στα γραφεία μας ή με mail στο lepatras@otenet.gr το αργότερο μέχρι το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 για να περιληφθούν στο ψηφοδέλτιο. Μαζί με την αίτηση καλό θα ήταν να επισυνάπτεται και ένα σύντομο βιογραφικό.