Βιβλιοθήκη > Λίγα Λόγια

... για τη Βιβλιοθήκη 

   Το βιβλίο αποτελούσε πάντοτε τη καλύτερη παρέα του ανθρώπου.


  Το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών, αναγνωρίζοντας από την αρχή ότι ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στην ανάπτυξη, στην εξέλιξη και στη μόρφωση ενός ανθρώπου γίνεται μόνο μέσα από το βιβλίο, ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια της επανίδρυσής του την συλλογή γενικού πληροφοριακού υλικού όπως εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια και βιβλία.

  Το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών με το πέρασμα των χρόνων και την γενναιοδωρία των απλών ανθρώπων κατάφερε να δημιουργήσει μια αξιόλογη Βιβλιοθήκη διαθέτοντας πάνω από 500 τίτλους βιβλίων, ημερολόγια από Παραρτήματα Λυκείου των Ελληνίδων, τεύχη περιοδικών.