Νέα > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

   Καλούνται τα μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών σε Τακτική Γενική Συνέλευση
την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, στις 6.00 μ.μ.,
στο χώρο του Λυκείου του Λυκείου των Ελληνίδων (Σατωβριάνδου 32),
με θέμα ημερήσιας διάταξης «Οικονομικός Απολογισμός 2016».

    Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση
θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, την ίδια ώρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο