Λύκειο > Χρονολόγιο

   Στο Χρονολόγιο του Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Πάτρας καταγράφονται όλες οι εκδηλώσεις κάθε είδους που έχει πραγματοποιήσει του Λύκειο από την επανίδρυσή του έως και σήμερα.

  Πρόκειται για στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από το αρχειακό υλικό που διατηρεί το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών.

 Με τον τρόπο αυτό υπάρχουν στη διάθεση του Λυκείου τα ονόματα των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις του από τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και σήμερα. Και είναι πολλά, πάρα πολλά  και τους θυμόμαστε όλους.