Νέα > Το Λύκειον των Ελληνίδων Έδωσε Αίμα και Χάρισε Ζωές!

  

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών και τα μέλη του, το Σάββατο στις 12 Νοεμβρίου 2016 έδωσαν αίμα και χάρισαν ζωές.

   Στην αιμοδοσία που έγινε στα γραφεία του ΛτΕ Πατρών σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων - Πατρών, προσήλθαν 14 μέλη και φίλοι του, για να προσφέρουν ζωή με το αίμα τους στον άγνωστο Πάσχοντα συνάνθρω
πο. Αιμοδότησαν 9.

Σας ευχαριστούμε που πήρατε μέρος στην αλυσίδα της ζωής!!!