Νέα > 40 Χρόνια Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών - 40 Χρόνια Ενώνει στην Ελλλάδα σε Κύκλο