Διδασκαλία > Παλαιότερες Διδασκαλίες

   Από την επανίδρυσή του έως και σήμερα το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών ανέπτυξε ποικίλα τμήματα διδασκαλίας διαφορετικών δραστηριοτήτων.

  Κατά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών δημιούργησε τμήματα διδασκαλίας Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, Λαογραφίας και Οικοτεχνίας.

  Με το πέρασμα το χρόνων οι δράστηριότητες του Λυκείου μεταβάλονταν και προσα
ρμόζονταν πάντα στις απαιτήσεις της εποχής. Το έτος 1992, το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Πάτρας ανέπτυξε τμήματα διδασκαλίας Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, Χορωδίας, Κιθάρας, Ζωγραφικής, Γυμναστικής Κυριών και Δεσποινίδων, Ρυθμικής για παιδιά από 4 ετών και Μπαλλέτου συστήματος Βασιλικής Ακαδημίας χορού Λονδίνου R.A.D με την δημιουργία πολυπληθών τμημάτων από τις δασκάλες κα Τατιάνα Λοβέρδου και Ακριβή Κορυζή.
 
  Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν τμήματα Βιβλιοθήκης, Κοπτικής Ραπτικής ενώ σταδιακά αναπτύχθηκε και τμήμα Ιματιοθήκης χάρη στην πλούσια συλλογή ελληνικών φορεσιών του Λυκείου που αποτελεί ένα από τα μεγάλα επιτεύγματά του αφού είναι στο μεγαλύτερο μέρος δημιούργημα εθελοντικής εργασίας και προσφοράς των κυριών του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών. 

  Όλο αυτό το διάστημα μεγάλος αριθμός μαθητών από την Πάτρα παρακολούθησε τα μαθήματα στο Λύκειο Ελληνίδων αναγνωρίζοντας την αυθεντικότητα και την ποιότητα στο έργο του.

  Από την επανίδρυση
του Λυκείου Ελληνίδων τη διδασκαλία των τμημάτων του Λυκείου Ελληνίδων επιμελήθηκαν αξιόλογοι επαγγελματίες στο είδος τους που έχουν καταξιωθεί στη τοπική και όχι μόνο κοινωνία. Τη διδασκαλία των τμημάτων κοπτικής ραπτικής είχε αναλάβει η κα Διακάκη Ελένη, ενώ η ζωγράφος Χονδραλή Μαρία είχε αναλάβει τα τμήματα Ζωγραφικής.