Νέα > Κλείσιμο της Λυκειακής Χρονιάς με Χορό και Σουβλάκι !!!