Διδασκαλία > Εικαστικές Τέχνες

 
   Στο Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών διδάσκεται ζωγραφική και κατασκευές και λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:


                    •    Τμήμα Παιδικό

                    •    Τμήμα Εφηβικό  Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία, είναι διάρκεια μιας ώρας και πραγματοποιούνται στην Αίθουσα του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών τα απογεύματα της Πέμπτης και της Παρασκευής.

  Η έναρξη μαθημάτω
ν γίνεται με το άνοιγμα των σχολείων (μέσα Σεπτέμβρη) και η λήξη των μαθημάτων γίνεται στα μέσα Ιουνίου με την διοργάνωση Έκθεσης Ζωγραφικής - Χειροτεχνίας όπου παρουσιάζονται σε Εκθεσιακό Χώρο τα έργα των μαθητών.

  Υπεύθυνη των τμη
μάτων των Εικαστικών Τεχνών είναι η Χρυσοθέμη Μιτάκη.