Νέα > 40 Χρόνια Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών


1976-2016. 40 ολόκληρα, γεμάτα και δημιουργικά χρόνια  πέρασαν από τότε που επανιδρύθηκε το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Πάτρας

   40 χρόνια δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι λίγα. 40 χρόνια είναι μισή ζωή... τόση είναι σχεδόν η ζωή που τα παλιά, τα πρώτα μέλη είτε διοικητικά είτε και απλά αφιέρωσαν με υπομονή, με επιμονή, με πείσμα και σθένος στο Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Πάτρας

   Σήμερα έχουμε την χαρά να γιορτάζουμε τα 40 χρόνια της οικογένειας του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών και να προσπαθούμε να τα φτάσουμε πολύ περισσότερα!!! 

1976-2016: Η αρχή, η μέση  και η συνέχεια έχουν αποτυπωθεί στην ιστοσελίδα μας
www.lepatras.gr.