Νέα > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


  Καλούνται τα μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, στις 6.00 μ.μ.,
στο χώρο του Λυκείου του Λυκείου των Ελληνίδων (Σατωβριάνδου 32),
με θέμα ημερήσιας διάταξης
«Οικονομικός Απολογισμός 2014».


Πάτρα, 19 – 03 – 2015


Η πρόεδρος
Κατερίνα Πολυκρέτη