Λύκειο Ελληνίδων > Σημερινό ΔΣ & Μέλη


Διοικητικό Συμβούλιο

Λυκείου Ελληνίδων Πατρών
 
 

  Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Λυκείου Ελληνίδων. Απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις.

  Η Διοίκηση του Λυκείου Ελληνίδων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από 13 τακτικά μέλη τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή και ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια έπειτα από συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει καθήκον την οργάνωση και την λειτουργία του Λυκείου Ελληνίδων εκλέγει την Πρόεδρό του, η οποία είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των δράσεων του Παραρτήματός μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα τον Οκτώβριο του 2017 με την ακόλ
ουθη σύνθεση:

Επίτιμη Πρόεδρος: Ηρώ Καλογεροπούλου

Πρόεδρος: Πολυκρέτη Κατερίνα
Α΄ Αντιπρόεδρος: Χριστιά Ράνια
Β΄Αντιπρόεδρος:
Νικολαροπούλου Ηλέκτρα
Γενική Γραμματέας: Διαμαντοπούλου Σοφία
Ειδική Γραμματέας:
Μπονάνου Νεκταρία
Γενική Ταμίας: Μαργαζά ΜάγδαΕφορίες

Έφορος Οικονομικών: Έφη Σπυροπούλου
Έφορος Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου:
Κατερίνα Πολυκρέτη
  Συνέφοροι:
Σιμώνη Ειρήνη,Σπηλιωτοπούλου Εύη, Ελμαλόγλου Αργυρή, Χριστιά Ράνια και Διαμαντοπούλου
Σοφία
Έφορος Εθνικών Χορών:
Εύη Σπηλιωτοπούλου
Έφορος Εθνικών Ενδυμασιών:
Αργυρή Ελμαλόγλου
   Συνέφορος:
Ηλέκτρα Νικολαροπούλου
Έφορος Καλλιτεχνικού Τμήματος:
Ειρήνη Σιμώνη
Έφορος τύπου, εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων:
Μάγδα Μαργαζά
   Συνέφοροι:
Εύη Σπηλιωτοπούλου, Σοφία Διαμαντοπούλου
Έφορος Εορτών & Δεξιώσεων:
Χαρά Κωνσταντινοπούλου

Μέλη:
Λουκία Σκοτσιμάρα, Κατερίνα Διαμαντοπούλου


  Οι αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2021.
Στην διαδικασία εκλογής έχουν την δυνατότητα συμμετοχής όλα τα Μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών που είναι εγγεγραμμένα τουλάχιστον για δυο χρόνια στις καταστάσεις του.


Μέλη
Λυκείου Ελληνίδων Πατρών

  Αδιαμφισβήτητα η δυναμική παρουσία του Λυκείου των Ελληνίδων όλα αυτά τα χρόνια στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών του που αναγνωρίζοντας την ελληνική παράδοση, προσπαθούν να τονίσουν την εθνική και κοινωνική αξία του πολιτισμού μας.
Σήμερα το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών αριθμεί τα 100 περίπου ενεργά μέλη.   

  Για την ένταξη ενός εν
διαφερόμενου ως μέλος του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Αρχικά κάθε κυρία που ενδιαφέρεται να γίνει μέλος του Λυκείου Ελληνίδων θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση μέλους και να την αποστείλει ηλεκτρονικά (lepatras@otenet.gr) ή να την παραδώσει στη γραμματεία του Λυκείου.

  Στην συνέχεια θα π
ρέπει το υποψήφιο μέλος να προταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών από δυο μέλη του ΔΣ  και να περάσει το αίτημα αυτό τη διαδικασία της ψηφοφορίας από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  Στη περίπτωση που η αίτηση γίνεται αποδεκτή το νέο Μέλος του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών ενημερώνεται για τη δράση του συλλόγου και τις υποχρεώσεις του, οικονομικές και μη.

  Κλείνοντας, κάθε μέλος
του Λυκείου Ελληνίδων έχει την υποχρέωση καταβολής μιας ετήσιας συνδρομής της τάξεως των 30 Eυρώ η οποία διατίθεται για την ενίσχυση του έργου του Λυκείου που δεν είναι άλλος από το να προάγει τον ελληνικό πολιτισμό και τα δικαιώματα των γυναικών στην μόρφωση και στην εργασία.